ENGLISH DEUTSCH
Ma 2019. november 14. csütörtök, Aliz napja van. - Holnap Albert, Lipót napja lesz.

ESEMÉNYNAPTÁR

Ke Sz Cs Sz Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Aktuális programok

Jelenleg
nincsenek
programok...

Mai mozi műsor

15:45 Patkós Irma terem
Clara - Egy tündéri kaland

Jegyfoglalás »

 
15:45 Huszárik Zoltán terem
Vadonvilág - Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában

Jegyfoglalás »

 
17:15 Patkós Irma terem
Az aszfalt királyai

Jegyfoglalás »

 
17:45 Huszárik Zoltán terem
Ragadozók

Jegyfoglalás »

 
19:45 Huszárik Zoltán terem
Drakulics elvtárs

Jegyfoglalás »

 
20:00 Patkós Irma terem
Múlt karácsony

Jegyfoglalás »

 
További előadások »

www.cegledkartya.hu

www.cegledkartya.hu

www.cegledfurdo.hu

www.cegleditermal.hu

www.varvag.hu

www.varvag.hu

www.cvf.hu

www.cvf.hu

www.ctv.hu

www.ctv.hu

cegledisportcentrum.hu

www.cegledisportcentrum.hu

www.okoviz.hu

www.okoviz.hu

www.cegledikultura.hu

cegledikultura.hu

Szennyvízszállítás

www.comboscsatornatisztitas.hu

2700 Cegléd, Ölyv u. 4.

Tel: 06 53/707-050

Mobil: 06 30/6353-018

Email:

combos@t-online.hu

combosbt01@flah-net.hu

Web:

comboscsatornatisztitas.hu

Hír, program, komment

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásával kapcsolatban

2019.07.31. 12:07 Rovat: Önkormányzati vál. 2019

Tisztelt Választópolgárok!

 

A Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A Nemzeti Választási Bizottság szintén 2019. október13. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását.

 

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2019. augusztus 23-ig értesítést kapnak. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.

 

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

 • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
  • pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
  • pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

 

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékre. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal (2019. június 26-áig) tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat.

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán választóként részt vehet az önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta magát (felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe).

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

 • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
  • pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
  • pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

 

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. E választástípusban nem választhat továbbá a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, valamint a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személy.
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

 

a) A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

aa) a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

ab) az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,

ac) a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,

ad) akadálymentesített szavazóhelyiségben

A Braille-írással ellátott szavazósablon

igénylésének határideje

2019. augusztus 6. (kedd) 16.00 óra.

b) A választási iroda a jelölő szervezet, jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján vagy személyesen felkereshessék. A választópolgár viszont megtilthatja névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását. Az adatok kiadásának megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki. A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.

 

c) A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL) kezelt adatok kiadásának megtiltása

Az SZL-ben kezelt adatokra vonatkozó önrendelkezési jog gyakorlásának módját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény állapítja meg. A Ve.  lehetővé teszi, hogy a névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása mellett a polgár az SZL-ben nyilvántartott adatainak szolgáltatását tiltó nyilatkozatot is tegyen. Ez a nyilatkozat csak annyiban függ össze a választási eljárással, hogy ugyanazon formanyomtatványon is benyújtható, mint a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem. Az ilyen kérelem elbírálásának eredménye automatikusan átvezetésre kerül az SZL-ben.

 

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

 

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik és a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal (2019. június 26-áig) tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat, amennyiben átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszt elő. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

 

Az átjelentkező választópolgár

- legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy -levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus benyújtás esetén -visszavonhatja,

- legkésőbb 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén (ügyfélkapun keresztül) kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme visszavonását.

 

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Mozgóurna kérelem írásban kérhető, adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

A kérelem a Helyi Választási Irodához:

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb október 9. (szerda) 16.00 óráig
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb október 11. (péntek) 16.00 óráig,
 • október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig,

A kérelem az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be.

 

A fenti kérelmek benyújthatók

- személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,

- levélben, elektronikusan a választás hivatalos honlapján www.valasztas.hu.

 

A kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu.), Cegléd Város honlapján (https://www.cegled.hu/?t=valasztasok/onkormanyzati-valasztas-2019) valamint a Ceglédi Helyi Választási Irodában személyesen.

 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

dr. Diósgyőri Gitta, HVI vezető jegyzo@cegledph.hu 06 (53) 511-405

Sziváki Ibolya, HVI vezető-helyettes szivaki.ibolya@cegledph.hu 06 (53) 511-409

 

A Helyi Választási Iroda címe:

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

 

Dr. Diósgyőri Gitta

      címzetes főjegyző

 

Tájékoztató önkormányzati választásról

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások
Új hozzászólás:

Kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon a hozzászóláshoz!
KÖZÉRDEKŰ ADATOK E-Ügyintézés

Képtárak

Képtárak

Projektek

www.cegledkozvilagitas.hu
Bölcsőde bővítés 2014
www.varkonyikompetencia.cegled.hu
www.csatorna.cegled.hu
CEGLÉD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 CEGLÉD MEGÚJUL

Házhoz menő szelektív
HULLADÉKGYŰJTÉS
SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

CEGLÉD VÁROS
2019. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA

Panoráma képek

 • PANORÁMAKÉPEK

Turistatérkép

Túristatérkép

Térségi Adattár

www.kossuthtoborzo.hu

www.kossuthtoborzo.hu

www.laskafesztival.hu

www.laskafesztival.hu

Pest Megyei Békéltető testület

Pest Megyei Békéltető testület
A lap 0.144 másodperc alatt készült el. | Copyright 2019 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | ÍRJON NEKÜNK! | IMPRESSZUM
A látogatók száma 2015.05.04-től: 11921786 | Ebben a hónapban: 86547 | Ma: 208 | jelenleg: 1 | Statisztika