ENGLISH DEUTSCH
Ma 2024. április 16. kedd, Csongor napja van. - Holnap Rudolf napja lesz.

ESEMÉNYNAPTÁR

Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Mai mozi műsor

Ma már nincsenek előadások...
További előadások »

www.cegledkartya.hu

www.cegledkartya.hu

www.cegledfurdo.hu

www.cegleditermal.hu

www.varvag.hu

www.varvag.hu

www.cvf.hu

www.cvf.hu

www.ctv.hu

www.ctv.hu

cegledisportcentrum.hu

www.cegledisportcentrum.hu

www.okoviz.hu

www.okoviz.hu

www.cegledikultura.hu

cegledikultura.hu

Szennyvízszállítás

www.comboscsatornatisztitas.hu

2700 Cegléd, Ölyv u. 4.

Tel: 06 53/707-050

Mobil: 06 30/6353-018

Email:

combos@t-online.hu

combosbt01@flah-net.hu

Web:

comboscsatornatisztitas.hu

Közösségi Sportváros Vagyunk

Hír, program, komment

Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban

2014.08.19. 16:24 Rovat: Önkormányzati vál. 2014

Áder János köztársasági elnök 2014. október 12-ére írta ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.

 

Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot, mely szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más tagállama magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen [XXIII. cikk (1) - (2) bekezdés]. Az Alaptörvény biztosítja továbbá, hogy a Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választók legyenek.

A szavazás jogának feltétele továbbá, hogy a választópolgár magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezzen, figyelemmel arra, hogy az Alaptörvény XXIII. cikk (5) bekezdés szerint a választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Ilyen korlát a passzív választójog vonatkozásában nincs, azaz magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgár is lehet jelölt, feltéve, hogy az NVI a központi névjegyzékbe felvette.

 

A választójogot korlátozzák az ún. természetes kizáró okok, így az Alaptörvény XXIII. cikk (6) bekezdése alapján "nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt".

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán kerülnek megválasztásra a települési önkormányzati, fővárosi kerületi önkormányzati képviselők, a megyei közgyűlések tagjai, a fővárosi közgyűlés tagjai, valamint a települési és fővárosi kerületi polgármesterek, továbbá a fővárosban a főpolgármester.

 

Az Alaptörvény 35. cikk (2) bekezdése értelmében a 2014. évi választást követően öt éves az önkormányzati ciklus.

 

Települési önkormányzati képviselők választása

 

Cegléden a képviselők vegyes választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - szerezhetnek mandátumot. Az egyéni választókerületek, és a kompenzációs listás mandátumok száma a települések lakosságszámához igazodik, így 50 000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4 kompenzációs listás mandátum (14 tag).

 

Ajánlás:

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a Helyi Választási Iroda (továbbiakban. HVI) vezetője 2014. augusztus 18-án állapította meg az augusztus 15-ei névjegyzéki adatok alapján. (A küszöbszámokról kiadott közlemény megtekinthető a www.cegled.hu honlapon.)

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ajánlóív igénylésére az A4 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a HVI-től igényelheti.

Az ajánlóíven a választási iroda feltünteti a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét vagy a független jelölés tényét, a választókerület megjelölését. Közös jelölt esetén az ajánlóíven a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni.

Az ajánlóívet a HVI nyomtatja ki, amely sorszámmal (és az azt tartalmazó vonalkóddal) látja el az ajánlóívet.

A HVI az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én átadás- átvételi bizonylattal átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.

 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár

 • nevét,
 • személyi azonosítóját,
 • magyarországi lakcímét,
 • anyja nevét.

 

Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az ajánlóívre. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

 

Ajánlani csak a lakóhely szerinti választókerületben induló egyéni választókerületi jelöltet, illetve a lakóhely szerinti településen induló polgármester-jelöltet lehet. Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöltet ajánlhat.

 

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője gyűjthet.

 

Nem gyűjthető aláírás:

 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

 

Jelölés:

Cegléd városában egyéni választókerületi képviselőjelölt az lesz, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

 

Jelölt bejelentése:

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester- jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16:00 órakor kell bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál (továbbiakban: HVB) az E2 nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával.

 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16:00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.

Nem szabható ki bírság a legkésőbb a 2014. szeptember 9-én 16:00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

 

Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi a jelölt bejelentésétől számított három napon belül, a jelölt nyilvántartásba vételére azonban a HVB-nek a bejelentéstől számított négy nap áll rendelkezésére.

Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a HVI tájékoztatja a HVB-t. A HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, illetve listát - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba veszi.

 

A HVB visszautasítja a jelölt, illetve a listanyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

 

Kompenzációs lista bejelentése:

A tízezernél több lakosú településen a kompenzációs listát legkésőbb 2014. szeptember 9-én kell bejelenteni a HVB-nél az L7 nyomtatvány, valamint az azon állított jelöltek által kitöltött SZ4 nyomtatványok átadásával.

 

Kompenzációs listát az a jelölő szervezet indíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. (A listaindítás jogát nem érinti, ha a nyilvántartásba vett egyéni választókerületi jelölt visszalépett vagy kiesett. Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak.

 

Kampány:

A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásán 2014. augusztus 23-ától 2014. október 12-én 19:00 óráig tart.

 

Kampánytevékenységnek minősül:

 • kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása, és
 • kampányidőszakban folytatott minden egyéb tevékenység, amelynek célja a választói akarat befolyásolása, vagy ennek megkísérlése.
 • Fontos, hogy a jelöltek, jelölő szervezetek a választók szavazatai megszerzése érdekében folytatott kampánytevékenység során kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy tevékenységük minden esetben megfeleljen a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének.

 

Választási kampányeszközök

 1. a plakát,
 2. a jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,
 3. a politikai reklám,
 4. a politikai hirdetés és
 5. a választási gyűlés.

 

Tiltott kampánytevékenység:

 

 • mozgóurna igénylésre és a szavazóhelyiséghez történő szállításra való nyilvános felhívás;
 • Relatív területi kampánytilalom: a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható;
 • szavazás napján választási gyűlés tartása;
 • szavazás napján politikai reklám közzététele;
 • közvélemény-kutatás eredményének közzététele;

 

Szavazás:

A választópolgár érvényesen csak egy egyéni választókerületi jelöltre szavazhat. A kompenzációs listára nem szavaznak a választópolgárok.

 

Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelyén vagy - ha lakóhelye mellett legkésőbb 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített - bejelentett tartózkodási helyén szavazhat. Ez alól a törvény kivételt enged a mozgásában gátolt választópolgár tekintetében, aki mozgóurnával szavazhat.

 

Az átjelentkezési kérelmet 2014. október 10-ig lehet benyújtani a HVI-hez elektronikus úton a www.valasztas.hu honlapon keresztül, vagy személyesen a lakó- illetve tartózkodási hely szerinti HVI-nél.

 

A szavazóhelyiségben a szavazás napján 6:00 órától 19:00 óráig lehet szavazni. Nincs lehetőség korábbi kezdésre és csak sorban állás esetén van - figyelemmel a 8/2014. NVB állásfoglalásra - lehetőség a szavazás 19 órát követő lezárására.

Garanciális jelentőségű, hogy a választópolgárok a szavazás ideje alatt bármikor megjelenhessenek a szavazóhelyiségben, ezért azt a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni. A szavazás szüneteltetése és felfüggesztése kizárólag rendkívüli események bekövetkezése esetén lehetséges.

 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott és hitelesített szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A választópolgárt a szavazást megelőzően az SZSZB-nek azonosítania kell. A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.

 

Amennyiben a szavazásnak akadálya nincs, az SZSZB a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére átadja a szavazólapokat, amelyeket a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékot.

 

A szavazólapok átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Írásképtelen választópolgár helyett - e tény feltüntetésével - az SZSZB két tagja írja alá a névjegyzéket.

 

Külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi, a polgármester-, és a megyei listás választásra.

 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára a jelölt neve melletti, illetve lista feletti körbe tollal két, egymást metsző vonallal lehet. A szavazat érvényességét - ha az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták, illetve nevet írtak hozzá.

 

A mozgóurnás szavazásra a szavazóhelyiségben történő szavazásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a HVI-hez vagy a szavazás napján, legkésőbb 15:00 óráig az SZSZB-hez. A 15:00 órát követően érkezett kérelmeket az SZSZB elutasítja.

 

A mozgóurnát az SZSZB legalább két tagja viszi ki - a szavazókör területén belül - a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

 

A választási eredmény megállapítása:

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.

 

Az egyéni választókerületben az ajelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.

 

A kompenzációs lista az egyéni választókerületben összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot. Töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületekben a mandátumot nem szerző jelöltekre leadott érvényes szavazat, a mandátumot szerző jelöltnek nem keletkezik töredékszavazata.

Nem kap mandátumot, ezért nem vehet részt a mandátumkiosztásban a jelölő szervezet kompenzációs listája, ha az azt állító jelölő szervezet jelöltjei a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok öt százalékát nem érték el, valamint a közös kompenzációs lista, ha a közös listát állító jelölő szervezetek közös jelöltjei a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok tíz százalékát, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös kompenzációs lista esetében tizenöt százalékát nem érték el. Ezeket a szabályokat a nemzetiségi kompenzációs listára nem kell alkalmazni.

A kompenzációs listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében kapnak mandátumot. A kieső jelölt helyébe a sorrendben utána következő jelölt lép.

Értékelés: 2.33/6
Még nincsenek hozzászólások
Új hozzászólás:

Kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon a hozzászóláshoz!
KÖZÉRDEKŰ ADATOK E-Ügyintézés

Képtárak

Képtárak
CEGLÉD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 CEGLÉD MEGÚJUL

Házhoz menő szelektív
HULLADÉKGYŰJTÉS
SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

CEGLÉD VÁROS
2021. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA

Panoráma képek

 • PANORÁMAKÉPEK

Turistatérkép

Túristatérkép

Térségi Adattár

www.kossuthtoborzo.hu

www.kossuthtoborzo.hu

www.laskafesztival.hu

www.laskafesztival.hu

Pest Megyei Békéltető testület

Pest Megyei Békéltető testület

Projektek

www.cegledkozvilagitas.hu
Bölcsőde bővítés 2014
www.varkonyikompetencia.cegled.hu
www.csatorna.cegled.hu
A lap 0.168 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | ÍRJON NEKÜNK! | IMPRESSZUM | Akadálymentesítési nyilatkozat
A látogatók száma 2015.05.04-től: 28881951 | Ebben a hónapban: 225150 | Ma: 1571 | jelenleg: 4 | Statisztika