ENGLISH DEUTSCH
Ma 2024. június 12. szerda, Villő napja van. - Holnap Antal, Anett napja lesz.

ESEMÉNYNAPTÁR

Ke Sz Cs Sz Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mai mozi műsor

Ma már nincsenek előadások...
További előadások »

www.cegledkartya.hu

www.cegledkartya.hu

www.cegledfurdo.hu

www.cegleditermal.hu

www.varvag.hu

www.varvag.hu

www.cvf.hu

www.cvf.hu

www.ctv.hu

www.ctv.hu

cegledisportcentrum.hu

www.cegledisportcentrum.hu

www.okoviz.hu

www.okoviz.hu

www.cegledikultura.hu

cegledikultura.hu

Szennyvízszállítás

www.comboscsatornatisztitas.hu

2700 Cegléd, Ölyv u. 4.

Tel: 06 53/707-050

Mobil: 06 30/6353-018

Email:

combos@t-online.hu

combosbt01@flah-net.hu

Web:

comboscsatornatisztitas.hu

Közösségi Sportváros Vagyunk

Hír, program, komment

HIPA Bevallás Közelgő Határidő

2023.05.10. 11:31 Rovat: Közlemények - Felhívások

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy

2022. évi helyi iparűzési adó bevallás benyújtásának és az adó befizetésének

határideje 2023. május 31.

Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó.
Az adóalanyt azon településeken terheli iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így - többek között - bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. (Htv. 52. § 31.;41.)

 

Adóbevallás benyújtásának formája és a módja - 22HIPAK

2021. január 1-jétől a vállalkozók/vállalkozások - főszabály szerint - a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell elektronikusan benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. Az ehhez szükséges nyomtatványok a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők.

A bevallásokat a Htv. 39/A. §, 39/B. § és az 51/Q. §-ban foglaltak alapján a Htv. 42/D. §-ra tekintettel az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, azaz május 31-éig kell benyújtani!

Azok a magánszemély vállalkozók, akik nem egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket, a HIPA bevallást papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is benyújthatják.

Az "Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény" 2023. évtől jelentősen módosította "A helyi adózásról szóló 1990. évi C törvényt", így a helyi iparűzési adóztatást.

2023. évtől az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-meghatározási mód jelentősen megváltozott. Ez évtől a korábbi módszereket egyféle (választható) adóalap-megállapítási mód váltotta fel (Htv. 39/A.§), ugyanakkor a kisvállalati adó alanyai továbbra is változatlan feltételekkel választhatják az egyszerűsített adóalap-meghatározási módot.

A Htv. szerint kisvállalkozónak minősülő vállalkozó, akinek/amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg 25 millió forintot, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint.

Egyszerűsített adóalap meghatározás első ízben történő választásának bejelentési módjai

  • 2022. december 31-én KATA alanyként tételes iparűzési adót fizető egyéni vállalkozónak teendője nincs, esetében az adóhatóság e módszer választását vélelmezi, azonban 2023. május 31-ig közölheti az adóhatósággal (bevallásban, vagy a bejelentés, változás-bejelentés adatlapon), hogy nem kívánja az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazni.
  • 2022. december 31-én nem tételes iparűzési adót fizetők a 22HIPAK bevallás űrlapon nyilatkozhatnak, legkésőbb 2023. május 31-ig.
  • Székhelyét Cegléd Városban áthelyező, vagy 2023. évben Cegléd Városban telephelyet létesítő vállalkozás az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap megtalálható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága által rendszeresített bejelentkezési, változásbejelentési űrlapon nyilatkozhat.
  • A vállalkozási tevékenységet 2023. január 1-jét követően jogelőd nélkül Cegléd Városban kezdő vállalkozó az első adóévről szóló adóbevallásában (23HIPAK) az első adóévre is, és egyúttal a követő évre is nyilatkozhat.

Egyszerűsített adóalap meghatározás

A Htv. 2023. évtől három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni, tehát 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással kisebb a bevételi sáv összege is. A hatályba lépett új szabályok szerinti tételes adóalap-megállapítás egyik jelentős egyszerűsítése, hogy ha a kisvállalkozó ezt az adóalap-megállapítási módszert választja, akkor iparűzési adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően: május 31-ig) köteles majd megfizetni iparűzési adóelőlegét/adóját.

Eszerint a kisvállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó iparűzési adóalap

  • 2,5-2,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg,
  • (éves iparűzési adó: 50 ezer forint)
  • 6-6 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg,
  • (éves iparűzési adó: 120 ezer forint)
  • 8,5-8,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot nem haladja meg, illetve az a kisvállalkozó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó kiskereskedő és bevétele éves szinten nem több, mint 120 millió forint.
  • (éves iparűzési adó: 170 ezer forint)

Az egyszerűsített adóalap megállapítás választása esetén adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nincs lehetőség.

Arra is figyelemmel kell lennie a kisvállalkozásnak, hogy ha több önkormányzat illetékességi területén is végez tevékenységet, úgy minden településen egységes módon kell adóznia.

A kisvállalkozó a tételes adóalap-megállapítási módszert csak a teljes adóévre választhatja, s a döntése - erre vonatkozó külön, évenkénti bejelentés nélkül - mindaddig érvényes, amíg azt vissza nem vonja, illetve kilép a sávhatárból.

Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a 22HIPAK adóbevalláson, vagy bejelentkezési, változásbejelentési űrlapon lehet ezt kérni. (2023. május 31-ig tett nyilatkozat végleges, az későbbiekben (pl.: önellenőrzéssel) nem módosítható)

Maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

Helyi iparűzési adó beszedési számla: 11742025-15394772-03540000

2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető. Az adózók 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesíthetik.

Cegléd Város Önkormányzata részére megnyitott számla adatai:
Önkormányzat neve: Cegléd Város Önkormányzat
Számla száma: 10023002-00353982-02120018
Számla IBAN száma: HU60 1002 3002 0035 3982 0212 0018

Felhívjuk az adózók figyelmét arra is, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető ("account with institution") Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező ("correspondent") bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű néhány nappal hamarabb indítani!

További tájékoztatás céljából az Adóhatósági iroda kollégái készséggel állnak rendelkezésükre az Önkormányzat honlapján található elérhetőségeken.

https://cegled.asp.lgov.hu/telefonos-elerhetosegek#ado

Együttműködésüket köszönjük!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

 

Pénzügyminisztériumi tájékoztató

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások
Új hozzászólás:

Kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon a hozzászóláshoz!
KÖZÉRDEKŰ ADATOK E-Ügyintézés

Képtárak

Képtárak
CEGLÉD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 CEGLÉD MEGÚJUL

Házhoz menő szelektív
HULLADÉKGYŰJTÉS
SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

CEGLÉD VÁROS
2021. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA

Panoráma képek

 • PANORÁMAKÉPEK

Turistatérkép

Túristatérkép

Térségi Adattár

www.kossuthtoborzo.hu

www.kossuthtoborzo.hu

www.laskafesztival.hu

www.laskafesztival.hu

Pest Megyei Békéltető testület

Pest Megyei Békéltető testület

Projektek

www.cegledkozvilagitas.hu
Bölcsőde bővítés 2014
www.varkonyikompetencia.cegled.hu
www.csatorna.cegled.hu
A lap 0.152 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | ÍRJON NEKÜNK! | IMPRESSZUM | Akadálymentesítési nyilatkozat
A látogatók száma 2015.05.04-től: 30024232 | Ebben a hónapban: 208172 | Ma: 14667 | jelenleg: 3 | Statisztika