ENGLISH DEUTSCH
Ma 2020. július 16. csütörtök, Valter napja van. - Holnap Endre, Elek napja lesz.

ESEMÉNYNAPTÁR

Ke Sz Cs Sz Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Aktuális programok

Jelenleg
nincsenek
programok...

www.cegledkartya.hu

www.cegledkartya.hu

www.cegledfurdo.hu

www.cegleditermal.hu

www.varvag.hu

www.varvag.hu

www.cvf.hu

www.cvf.hu

www.ctv.hu

www.ctv.hu

cegledisportcentrum.hu

www.cegledisportcentrum.hu

www.okoviz.hu

www.okoviz.hu

www.cegledikultura.hu

cegledikultura.hu

Szennyvízszállítás

www.comboscsatornatisztitas.hu

2700 Cegléd, Ölyv u. 4.

Tel: 06 53/707-050

Mobil: 06 30/6353-018

Email:

combos@t-online.hu

combosbt01@flah-net.hu

Web:

comboscsatornatisztitas.hu

Közösségi Sportváros Vagyunk

ÓVODAI BEIRATKOZÁS


Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

 

Tisztelt Szülők!

 

Az emberi erőforrások minisztere - a veszélyhelyzetre tekintettel - 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra egyedi eljárási szabályokat írt elő.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden 2016. szeptember 1. - 2017. augusztus 31. között született gyermek 2020. szeptember 1-jétől legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy a megfelelő életkorban kezdődhessen el gyermekeink közösségbe integrálása és felkészítése a majdani iskolakezdésre.

 

Az EMMI határozat értelmében, a veszélyhelyzet miatt kérjük, hogy a szülők a következőképpen járjanak el:

 

1.  Először nézzék meg a felvételi körzet utcajegyzékét, hogy megállapítsák, melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda, amely ebből következően kötelező felvételt biztosít.

 

2.  Ha nem a körzetes óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor a választott másik óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig jelezze azt, az Óvodai beiratkozásra irányuló szándéknyilatkozat (nyomtatványa letölthető) e-mailben történő megküldésével, telefonos adatszolgáltatással, vagy különösen indokolt esetben személyesen.

 

3.  A körzettel nem rendelkező, azaz nem önkormányzati fenntartású óvodák az oda jelentkezőknek 2020. április 2 - április 20. között intézik a beiratkozást: a hozzájuk érkező szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan készítik el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőket haladéktalanul tájékoztatják. A gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig döntenek, erről írásban értesítik az intézkedő szülőt, valamint a lakóhely szerint érintett körzetes óvoda vezetőjét.

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezik jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

 

4. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda számít ezekre a gyermekekre, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy ilyen esetben is vegyék fel a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon) a körzetes óvodával, és továbbítsák a kitöltött Óvodai beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatot, illetve tájékoztassák az óvodát arról a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodát választják.

Az első óvodai nevelési nap: 2020. szeptember 1. (kedd)

A nevelési év utolsó napja: 2021. augusztus 31.

 

5. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmekről 2020. április 30-ig döntést hoz, és erről - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással - írásban értesíti a szülőket.

 

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.

 

6. Az óvoda döntése ellen a szülő a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával együtt az ügyben a döntéshozatalra jogosult fenntartóhoz továbbítja.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

Az Óvodai beiratkozásra irányuló szándéknyilatkozat megküldésének címei:

 

Intézmény neve

E-mail címe:

Csak papír alapú szándéknyilatkozat küldésének helye, címe:

Lövész Utcai Óvoda

loveszovi.beiratkozas@gmail.com

 

2700 Cegléd, Lövész u. 2.

Szép Utcai Tagóvoda

szepovi.beiratkozas@gmail.com

 

2700 Cegléd, Szép utca 34-36.

Malom Téri Tagóvoda

malomovi.beiratkozas@gmail.com

 

2700 Cegléd, Malom tér 1.

Pesti Úti Óvoda

pestiovi.beiratkozas@gmail.com

 

2700 Cegléd, Pesti út 10.

Köztársaság Utcai Tagóvoda

koztovi.beiratkozas@gmail.com

 

2700 Cegléd, Köztársaság u. 18.

Széchenyi Úti Óvoda

szechenyibeiratkozas@gmail.com

 

2700 Cegléd, Széchenyi út 14.

Budai Úti Tagóvoda

budaiutiovi@gmail.com

 

2700 Cegléd, Külső-Budai út 10.

Deák Utcai Tagóvoda

deakovoda@gmail.com

 

2700 Cegléd, Deák u. 2.

Ugyeri Tagóvoda

ugyeriovoda@gmail.com

 

2700 Cegléd, Ugyer Külterület 066/2

Református Óvoda

beiratkozas.ref.ovi@gmail.com

2700 Cegléd, Posta u. 2.

2700 Cegléd, Báthori u. 11.

Katolikus Óvoda

korosiutiovi@szkkio.hu

2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8.

 

Az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai felvétele:

 

Intézmény neve:

Címe:

 

2700 Cegléd

Alapító okirat szerinti jogosultság:

Lövész Utcai Óvoda

Lövész u. 2.

Mozgásszervi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

Szép Utcai Tagóvoda

Szép utca 34-36.

Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

Malom Téri Tagóvoda

Malom tér 1.

 

Pesti Úti Óvoda

Pesti út 10.

Mozgásszervi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

Köztársaság Utcai Tagóvoda

Köztársaság u. 18.

Beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

 

Széchenyi Úti Óvoda

Széchenyi út 14.

Mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos (ép értelmű önállóan közlekedő, gyengénlátó, nagyothalló), vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

Budai Úti Tagóvoda

Külső Budai út 10.

Érzékszervi fogyatékos (ép értelmű önállóan közlekedő, gyengénlátó, nagyothalló), vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

Deák Utcai Tagóvoda

Deák u. 1.

Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) gyermeket látja el.

Ugyeri Tagóvoda

Ugyer Külterület 066/2

 

7. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

 

A hatékony beiratkozás segítéséhez a legfontosabb kérdések és válaszok.

 • Hol találom meg a kötelező felvételt biztosító óvodát?

  A közzétett 2. mellékletben.

   

 • Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását

  A hatályos jogszabályok alapján a szülők - legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott - kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

   

 • Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad

  A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

   

 • Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

  A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

   

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett országos veszélyhelyzetben kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg.

 

 

Dr. Csáky András

polgármester

 

Mellékletek:

1_Óvodai beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozat

2_Felvételi körzet utcajegyzéke


KÖZÉRDEKŰ ADATOK E-Ügyintézés

Képtárak

Képtárak
CEGLÉD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 CEGLÉD MEGÚJUL

Házhoz menő szelektív
HULLADÉKGYŰJTÉS
SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

CEGLÉD VÁROS
2020. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA

Panoráma képek

 • PANORÁMAKÉPEK

Turistatérkép

Túristatérkép

Térségi Adattár

www.kossuthtoborzo.hu

www.kossuthtoborzo.hu

www.laskafesztival.hu

www.laskafesztival.hu

Pest Megyei Békéltető testület

Pest Megyei Békéltető testület

Projektek

www.cegledkozvilagitas.hu
Bölcsőde bővítés 2014
www.varkonyikompetencia.cegled.hu
www.csatorna.cegled.hu
A lap 0.053 másodperc alatt készült el. | Copyright 2020 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | ÍRJON NEKÜNK! | IMPRESSZUM
A látogatók száma 2015.05.04-től: 13815204 | Ebben a hónapban: 97050 | Ma: 4958 | jelenleg: 3 | Statisztika