ENGLISH DEUTSCH
Ma 2020. augusztus 10. hétfő, Lörinc napja van. - Holnap Zsuzsanna napja lesz.

ESEMÉNYNAPTÁR

Ke Sz Cs Sz Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Aktuális programok

Mai mozi műsor

15:45 Huszárik Zoltán terem
Medvevilág Szicíliában

Jegyfoglalás »

 
16:00 Patkós Irma terem
Scooby

Jegyfoglalás »

 
17:45 Huszárik Zoltán terem
A művészetek templomai: Impresszionista ritkaságok

Jegyfoglalás »

 
18:00 Patkós Irma terem
Made in Italy

Jegyfoglalás »

 
19:45 Huszárik Zoltán terem
Patthelyzet

Jegyfoglalás »

 
20:00 Patkós Irma terem
Pesti balhé

Jegyfoglalás »

 
További előadások »

www.cegledkartya.hu

www.cegledkartya.hu

www.cegledfurdo.hu

www.cegleditermal.hu

www.varvag.hu

www.varvag.hu

www.cvf.hu

www.cvf.hu

www.ctv.hu

www.ctv.hu

cegledisportcentrum.hu

www.cegledisportcentrum.hu

www.okoviz.hu

www.okoviz.hu

www.cegledikultura.hu

cegledikultura.hu

Szennyvízszállítás

www.comboscsatornatisztitas.hu

2700 Cegléd, Ölyv u. 4.

Tel: 06 53/707-050

Mobil: 06 30/6353-018

Email:

combos@t-online.hu

combosbt01@flah-net.hu

Web:

comboscsatornatisztitas.hu

Közösségi Sportváros Vagyunk

Hír, program, komment

Rendkívüli ülést tartottak

2020.07.20. 13:18 Rovat: Közélet
Testületi ülés (2020.07.20.)

Közel húsz napirendi pont tárgyalása tette indokolttá a rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását a mai napon.

 

« A képtár megtekintéséhez kattintson a kisképre!

 

Felülvizsgálták a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (CTKT) társulási megállapodását. A döntésre azért volt szükség, mert a társulás idén június 30-án tartott ülésén felülvizsgálta a legutóbb 2015-ben módosított társulási megállapodást és arról döntött, javasolja a megállapodás módosítását a társult önkormányzatok Képviselő-testületei számára. A módosítás indokai között szerepel, hogy a tagok képviselőit az elmúlt évi önkormányzati választásokat követő tagdelegálásoknak megfelelően aktualizálni szükséges, de egyéb pénzügyi hozzájárulási döntések is indokolttá tették azt.

 

Döntöttek a képviselők arról, hogy vagyonkezelésbe adják-e az Örkényi Úti Tagiskolát a Hit Gyülekezetének. Emlékeztetőül: a testület március 19-ei, veszélyhelyzet miatt elmaradt ülésére került be az az előterjesztés, mely a Ceglédi Tankerületi Központ kezdeményezésére a Várkonyi István Általános Iskola átszervezését - azaz az Örkényi úti Tagiskola Hit Gyülekezete egyházi fenntartásába kerülését - tulajdonosi oldalról véleményezte volna. (A tagiskolának helyt adó ingatlan 100%-ban önkormányzati tulajdon.) Időközben a Hit Gyülekezete átvette a Klebelsberg Központtól a Várkonyi István Általános Iskola Örkényi úti tagintézménye fenntartói jogát és 2020. június 26-ai nappal az egyház megállapodást kötött a Ceglédi Tankerületi Központtal. A megállapodás vagyonnal kapcsolatos rendelkezéseinél szerepel azon kötelezettségük, hogy az önkormányzatot, mint tulajdonosi joggyakorló szervezetet szükséges megkeresniük a vagyonkezelői jog létrehozása érdekében. Az érintett ingatlan átvétele iránti kezdeményezés azután érkezett, hogy a két fenntartó között június 26-án szerződés jött létre.

 

Ezen előzmények fényében döntöttek ma a képviselők a vagyonkezelés kérdéséről. Dr. Csáky András polgármester (Független) az ülésen elmondta: tekintettel arra, hogy a vészhelyzet miatt nem lehetett ülést tartani és átruházás ügyében a polgármester nem hozhatott önmaga döntést, ezért kérték hogy halasszák el ezt a kérdést, mégis a döntés megszületett, amire kifogással éltek hogy függesszék fel a folyamatot. Mint mondta: lényegében át lett adva az iskola a gyülekezetnek, most pedig a vagyonelemről kell dönteniük. Fehér István a Czigle Polgári Érdekvédelmi Egyesület frakcióvezetője elmondta: megdöbbentő, hogy az iskola bármilyen módon elkerüljön a működtetést illetően. Hangot adott annak is, meglepőnek tartja, hogy a Hit Gyülekezete kapja és nem történelmi egyház. Kifejtette: nem a képviselők döntöttek az átadásról, hiszen nem az ő hatáskörük. Rámutatott: mi lehetett annak az oka, hogy az iskolát át kellett adni? Azért, hogy ennek hangot adjanak, ennél a napirendi pontnál - indítvány útján - név szerinti szavazást kértek. László Ágnes (Czigle) kiemelte, hogy nem tartja etikusnak az átadást, továbbá hogy a szülők támogatását az átadásról jegyzőkönyvvel a testület előtt nem támasztották alá. Mint mondta: az eljárással van baja, azaz hogy kényszerpályán mozgó szavazásban vegyen részt. Dr. Ferenczi Norbert frakcióvezető (Fidesz) erre reagálva elmondta: a testület számára ismert volt ez az információ, hiszen a tankerület a szavazás eredményéről értesítette a hivatalt. Emlékezetett: vagyonkezelésben levő ingatlanról van szó. Hozzátette: az átadásnak semmiféle jogi akadálya nincs és a szülők nagy mértékben támogatják azt.

 

Hajek Levente a Hit Gyülekezetének szóvivője az ülésen elmondta: annak idején nem a gyülekezetnek jutott eszébe a kérdés, hanem a tankerület kereste meg a gyülekezetet, de az önkormányzat részéről is történt ilyen megkeresés hogy vegye át. Szerinte a megkeresésnek az egyik oka az lehetett, hogy a gyülekezet több olyan iskolát működtet Magyarországon, amik sikeresen működnek. Komoly fejlesztéseket és anyagi beruházásokat eszközöltek több iskolában is A másik ok, hogy az iskola működtetése gazdaságilag problémás. Rámutatott: a tankerület szervezte a szavazást, ahol 80% jelent meg, és annak 95%-a szavazott igennel, így jön ki a 76%-os támogatottság. A polgármester reflektálva hozzátette: korábbi önkormányzati megkeresésről nincs tudomása, a tankerület megkeresése pedig az ő dolguk. Zárszóként elmondta: vagyonkezelésről van szó, nem pedig tulajdonba adásról.

 

A határozati javaslatot végül (név szerinti szavazás mellett) a kormánypárti képviselők támogatásával, valamint az ellenzéki frakció és polgármester elutasításával elfogadta a testület.

 

A Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora, Hánka Levente megkereséssel fordult az önkormányzathoz, mely szerint az egyházközség és az Agrárminisztérium megállapodott az Agrárminisztérium fenntartásában lévő Török János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola szakképző intézmény egyházi fenntartásba való átadásáról. Annak érdekében, hogy szeptember 1-jétől a tanítás az oktatási intézményben zavartalanul folytatódjon, a Képviselő-testület meghozta határozatát és ingyenes vagyonkezelésbe adta az egyházközségnek, mint köznevelési intézményfenntartó részére az önkormányzati tulajdonban levő ingatlan, államtól átvállalt köznevelési közfeladatot szolgáló vagyonelemeit.

 

A januári ülésen az idei évre szólóan 100.000. Ft/hó támogatást állapítottak meg a nem önkormányzati tulajdonú rendelőkben működő 12 szolgáltató részére. A veszélyhelyzet miatt fel kellett függeszteni ezen kifizetéseket. A mai döntés értelmében a támogatás havi rendszerességgel történő folyósítása időszaka 2020. augusztustól 2021. júliusig lesz. A támogatás 6 havi részletének 2021-re történő átütemezése megtakarítást jelent az idei költségvetésre nézve, ezért is került napirendre a kérdés.

 

A ceglédi TEK II. számú házi gyermekorvosi körzet szolgáltató háziorvosa, Dr. Füle Lóránt címzetes főorvos, írásban bejelentette Cegléd Város Önkormányzatának, hogy megromlott egészségi állapotára való tekintettel gyermekgyógyászati hivatását 53 év elteltével befejezi, és a praxisjogát elidegeníti Dr. Dávid Mónika csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosnak. A testület elfogadta a bejelentést és jóváhagyta az új praxisjog megvásárlását.

 

Tulajdonosi hozzájárulást adtak gépjármű várakozóhelyek közterületi kialakításához. A Gerje Sport Kft. 2016-ban "Kötelezettség-vállalási nyilatkozatot" tett parkolók megépítéséhez a Rákóczi úton, az épülő kosárlabda csarnok vonatkozásában. A nyilatkozatában vállalta összesen 70 db gépjármű várakozóhely közterületen történő kialakítását. Július 16-án érkezett beadványában az építtető módosítási javaslatot terjesztett elő, melynek értelmében a Rákóczi úton történő halszálkás parkolási mód helyett párhuzamos parkolási módot szeretne kialakítani figyelemmel a zöldfelület megóvására. A két parkolási mód között azonban jelentős parkolószám különbség van. Annak érdekében, hogy az építési hatóság által előírt parkolószámot az építtető biztosítani tudja, valamint a nemzetközi mérkőzések lebonyolításához szükséges előírásoknak is maradéktalanul meg tudjon felelni kezdeményezi új közterületek bevonását a parkolóhelyek kialakításába. Ennek értelmében a Rákóczi úton a Várkonyi István Általános Iskola bejárata előtt 4 db várakozóhely (ebből egy mozgáskorlátozottak részére); a Köztársaság utca Táncsics utcától a Kölcsey tér felé eső részén 15 db várakozóhely; még a Mozdony utca Jászberényi út felőli részén 25 db várakozóhely kerül kialakításra.

 

Döntés született a 2020. évi önkormányzati sporttámogatási keretösszegre beérkezett pályázatok elbírálásáról is. Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.20.) önkormányzati rendeletben Sportcélú támogatások - bizottsági keret céljára 56 millió Ft összeg került meghatározásra. A pályázati kiírásra összesen 14 db pályázat érkezett. Dr. Csáky András polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta: szeptemberre kérte ennek elhalasztását, mivel jelenleg semmilyen forrás nem áll rendelkezésre ennek kifizetésére, és nehezíti a helyzetet, hogy a kormányzati döntés miatt későbbre tolódtak a gazdasági táraságok beszámolási kötelezettségei. Mint mondta: ha ezt elfogadják, ennek kifizetésére nincs meg a fedezet. A napi működésre van meg az összeg, és nehéz helyzetben van az önkormányzat. A Fidesz frakció álláspontja szerint a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. Bíznak benne, hogy ezek a problémák rendezésre kerülnek, és szempont az is, hogy eddig minden évben volt sporttámogatás. Elhangzott továbbá, hogy az egyesületek küzdenek az életben maradásért, több száz gyerek sportol ezeken a helyeken, ha nem kapnak támogatást, akkor több évtizedes munka kerülhet bajba. A Czigle frakció képviselői bár fontosnak tartják a sport támogatását, de hasonló okokból a pályázat elbírálásának halasztását kérték. Végül a képviselők ennek fényében az alábbi támogatásokról döntöttek: Ceglédi Vasutas Sportegyesület: 10 millió Ft, Cevasport Kft.: 14 millió Ft, Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Egyesület: 9,5 millió Ft, Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület: 21 millió Ft, Ceglédi Kosárlabda Egyesület: 1 millió Ft és Ceglédi Kettlebell Sportegyesület: 500 ezer Ft.

 

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a "Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)", valamint a "Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása" tárgyában. Előbbi pályázat lehetőséget teremt múzeumok szakmai támogatására, állandó kiállítás teljes körű felújítására és korszerűsítésére. A pályázaton maximálisan igényelhető támogatási összeg 30 millió Ft, amelyhez a pályázónak a fejlesztési költség legalább 10%-át önerőként kell biztosítania. A benyújtásra kerülő pályázat keretében a ceglédi Kossuth Múzeum emeletén lévő "Tükör valék…" elnevezésű állandó Kossuth kiállításának helyt adó kiállítótér felújítására, korszerűsítésére szeretnének forrást nyerni. Utóbbi pályázat keretében szintén a Kossuth Múzeum földszintjén lévő 3 db raktárhelyiség felújítására szeretnénk forrást nyerni. Itt a maximálisan igényelhető támogatási összeg 5 millió Ft, a pályázónak önerőt nem kell biztosítania.

 

Helyreállítják a Turini Százas Küldöttség 1877-es útjának emlékére felállított, a Szabadság téren a Református Nagytemplom főbejárata közelében álló emlékoszlopot, annak jelentős állagromlása és balesetveszélyes állapota miatt. A köztéri alkotás helyreállítására bruttó 2 millió Ft összeget biztosít Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

 

A Fidesz frakció indítványának megfelelően zárt ülésen tárgyalták a képviselők a Szabadság tér 8. szám alatti volt bank helyiség és pince bérbeadásának lehetőségét, valamint a Gasztróna 2001 Bt. által bérelt Cegléd Szabadság tér 1. szám alatti üzlethelyiség, raktár és pince bérleti szerződésének határozatlan időre történő meghosszabbítását is.

 

A Képviselő-testület üléseinek döntéseiről bővebben a www.cegled.hu weboldalon tájékozódhat.

 

(Fotó: Kisfaludi István)

Értékelés: 5/1
Még nincsenek hozzászólások
Új hozzászólás:

Kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon a hozzászóláshoz!
KÖZÉRDEKŰ ADATOK E-Ügyintézés

Képtárak

Képtárak
CEGLÉD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 CEGLÉD MEGÚJUL

Házhoz menő szelektív
HULLADÉKGYŰJTÉS
SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

CEGLÉD VÁROS
2020. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA

Panoráma képek

  • PANORÁMAKÉPEK

Turistatérkép

Túristatérkép

Térségi Adattár

www.kossuthtoborzo.hu

www.kossuthtoborzo.hu

www.laskafesztival.hu

www.laskafesztival.hu

Pest Megyei Békéltető testület

Pest Megyei Békéltető testület

Projektek

www.cegledkozvilagitas.hu
Bölcsőde bővítés 2014
www.varkonyikompetencia.cegled.hu
www.csatorna.cegled.hu
A lap 0.146 másodperc alatt készült el. | Copyright 2020 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | ÍRJON NEKÜNK! | IMPRESSZUM
A látogatók száma 2015.05.04-től: 14075343 | Ebben a hónapban: 131137 | Ma: 942 | jelenleg: 2 | Statisztika