ENGLISH DEUTSCH
Ma 2020. február 26. szerda, Edina napja van. - Holnap Ákos, Bátor napja lesz.

ESEMÉNYNAPTÁR

Ke Sz Cs Sz Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Aktuális programok

Mai mozi műsor

15:45 Huszárik Zoltán terem
Seveled

Jegyfoglalás »

 
16:00 Patkós Irma terem
Sonic, a sündisznó

Jegyfoglalás »

 
17:30 Huszárik Zoltán terem
Wasp Network - az ellenállók

Jegyfoglalás »

 
18:00 Patkós Irma terem
Ragadozó madarak (És egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása)

Jegyfoglalás »

 
19:45 Huszárik Zoltán terem
Öngyilkos túra

Jegyfoglalás »

 
20:00 Patkós Irma terem
A vágyak szigete

Jegyfoglalás »

 
További előadások »

www.cegledkartya.hu

www.cegledkartya.hu

www.cegledfurdo.hu

www.cegleditermal.hu

www.varvag.hu

www.varvag.hu

www.cvf.hu

www.cvf.hu

www.ctv.hu

www.ctv.hu

cegledisportcentrum.hu

www.cegledisportcentrum.hu

www.okoviz.hu

www.okoviz.hu

www.cegledikultura.hu

cegledikultura.hu

Szennyvízszállítás

www.comboscsatornatisztitas.hu

2700 Cegléd, Ölyv u. 4.

Tel: 06 53/707-050

Mobil: 06 30/6353-018

Email:

combos@t-online.hu

combosbt01@flah-net.hu

Web:

comboscsatornatisztitas.hu

Hír, program, komment

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásával kapcsolatban

2019.07.31. 12:07 Rovat: Önkormányzati vál. 2019

Tisztelt Választópolgárok!

 

A Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A Nemzeti Választási Bizottság szintén 2019. október13. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását.

 

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2019. augusztus 23-ig értesítést kapnak. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.

 

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

 • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
  • pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
  • pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

 

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékre. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal (2019. június 26-áig) tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat.

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán választóként részt vehet az önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta magát (felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe).

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

 • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
  • pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
  • pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

 

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll. E választástípusban nem választhat továbbá a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, valamint a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személy.
 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

 

a) A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

aa) a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

ab) az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,

ac) a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,

ad) akadálymentesített szavazóhelyiségben

A Braille-írással ellátott szavazósablon

igénylésének határideje

2019. augusztus 6. (kedd) 16.00 óra.

b) A választási iroda a jelölő szervezet, jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján vagy személyesen felkereshessék. A választópolgár viszont megtilthatja névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását. Az adatok kiadásának megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki. A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.

 

c) A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL) kezelt adatok kiadásának megtiltása

Az SZL-ben kezelt adatokra vonatkozó önrendelkezési jog gyakorlásának módját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény állapítja meg. A Ve.  lehetővé teszi, hogy a névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása mellett a polgár az SZL-ben nyilvántartott adatainak szolgáltatását tiltó nyilatkozatot is tegyen. Ez a nyilatkozat csak annyiban függ össze a választási eljárással, hogy ugyanazon formanyomtatványon is benyújtható, mint a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem. Az ilyen kérelem elbírálásának eredménye automatikusan átvezetésre kerül az SZL-ben.

 

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

 

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik és a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal (2019. június 26-áig) tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat, amennyiben átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszt elő. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

 

Az átjelentkező választópolgár

- legkésőbb 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy -levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus benyújtás esetén -visszavonhatja,

- legkésőbb 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén (ügyfélkapun keresztül) kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme visszavonását.

 

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. Mozgóurna kérelem írásban kérhető, adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben!

A kérelem a Helyi Választási Irodához:

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb október 9. (szerda) 16.00 óráig
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb október 11. (péntek) 16.00 óráig,
 • október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig,

A kérelem az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be.

 

A fenti kérelmek benyújthatók

- személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,

- levélben, elektronikusan a választás hivatalos honlapján www.valasztas.hu.

 

A kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu.), Cegléd Város honlapján (https://www.cegled.hu/?t=valasztasok/onkormanyzati-valasztas-2019) valamint a Ceglédi Helyi Választási Irodában személyesen.

 

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

dr. Diósgyőri Gitta, HVI vezető jegyzo@cegledph.hu 06 (53) 511-405

Sziváki Ibolya, HVI vezető-helyettes szivaki.ibolya@cegledph.hu 06 (53) 511-409

 

A Helyi Választási Iroda címe:

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

 

Dr. Diósgyőri Gitta

      címzetes főjegyző

 

Tájékoztató önkormányzati választásról

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások
Új hozzászólás:

Kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon a hozzászóláshoz!
KÖZÉRDEKŰ ADATOK E-Ügyintézés

Képtárak

Képtárak
CEGLÉD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 CEGLÉD MEGÚJUL

Házhoz menő szelektív
HULLADÉKGYŰJTÉS
SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

CEGLÉD VÁROS
2019. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA

Panoráma képek

 • PANORÁMAKÉPEK

Turistatérkép

Túristatérkép

Térségi Adattár

www.kossuthtoborzo.hu

www.kossuthtoborzo.hu

www.laskafesztival.hu

www.laskafesztival.hu

Pest Megyei Békéltető testület

Pest Megyei Békéltető testület

Projektek

www.cegledkozvilagitas.hu
Bölcsőde bővítés 2014
www.varkonyikompetencia.cegled.hu
www.csatorna.cegled.hu
A lap 0.132 másodperc alatt készült el. | Copyright 2020 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | ÍRJON NEKÜNK! | IMPRESSZUM
A látogatók száma 2015.05.04-től: 12645262 | Ebben a hónapban: 233917 | Ma: 1946 | jelenleg: 10 | Statisztika