ENGLISH DEUTSCH
Ma 2021. június 20. vasárnap, Rafael napja van. - Holnap Alajos napja lesz.

ESEMÉNYNAPTÁR

Ke Sz Cs Sz Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Aktuális programok

2021.06.26.

Mai mozi műsor

17:45 Patkós Irma terem
Démonok között - Az ördög kényszerített

Jegyfoglalás »

 
17:45 Huszárik Zoltán terem
Rosa esküvője

Jegyfoglalás »

 
19:45 Huszárik Zoltán terem
David Copperfield rendkívüli élete

Jegyfoglalás »

 
20:00 Patkós Irma terem
Sokkal több, mint testőr 2.

Jegyfoglalás »

 
További előadások »

www.cegledkartya.hu

www.cegledkartya.hu

www.cegledfurdo.hu

www.cegleditermal.hu

www.varvag.hu

www.varvag.hu

www.cvf.hu

www.cvf.hu

www.ctv.hu

www.ctv.hu

cegledisportcentrum.hu

www.cegledisportcentrum.hu

www.okoviz.hu

www.okoviz.hu

www.cegledikultura.hu

cegledikultura.hu

Szennyvízszállítás

www.comboscsatornatisztitas.hu

2700 Cegléd, Ölyv u. 4.

Tel: 06 53/707-050

Mobil: 06 30/6353-018

Email:

combos@t-online.hu

combosbt01@flah-net.hu

Web:

comboscsatornatisztitas.hu

Közösségi Sportváros Vagyunk

Hír, program, komment

Polgármesteri beszámoló

2021.05.28. 08:31 Rovat: Közélet
Fotó: Dr. Csáky András polgármester facebook

Ismét a virtuális térben tartotta polgármesteri beszámolóját Dr. Csáky András május 26-án. A városvezető az elmúlt időszak döntéseiről és a zajló beruházásokról adott számot.

Járványügyi adatok

 

Dr. Csáky András polgármester elmondta: a járványügyet illetően hosszú hónapok után végre kedvező adatokról adhat számot. "A mai (2021. május 26. - a szerk.) országos adatok szerint 213 új beteg volt, és 41 honfitársunk hunyt el, ami még mindig nagyon sok. Ami a helyi adatokat illeti, tegnapi nap 45, mai nap 44 ceglédi lakos volt karanténban, ami azt jelenti, hogy igazolt beteggel találkozott, illetve tegnap 67 és ma 65 betegről tudunk, akik otthon vannak, otthon ápolják őket." Hozzátette: a kedvező adatok ellenére nem dőlhetünk hátra, hiszen az indiai mutáns még nem érkezett meg és nem lehet megúszni a fertőzést, csak akkor ha felvesszük a vakcinát. "5 millió beoltott felett vagyunk, sajnos az utóbbi időben egyre többet lehet hallani arról, hogy a második vakcinát már sok honfitársunk nem veszi föl, ezzel lényegében az első felvételét is fölöslegessé teszik. A két vakcina együttesen fejti ki a hatását, mégpedig nagyon kedvező hatását, hisz akiket beoltottak, még ha meg is fertőződnek, - mert ennek az esélye megvan - a halálozást, illetve a súlyosabb tüneteket is elkerülhetik." Mint mondta: az enyhítések ellenére minden olyan zárt helyen, ahol oltott és nem oltott együtt van, a maszk használata kötelező. "Változatlanul azt tudom mondani, hogy aki még nem oltatta be magát, az mindenféleképpen regisztráljon és vegye fel a vakcinát. Minél többen beoltatjuk magunkat, annál hamarabb tudjuk magunk mögött ezt az egész járványt."

 

Testületi ülés - polgármesteri döntések

 

"Ismét eltelt egy hónap, múlt héten lett volna testületi ülés. A megszokott menetrend szerint az előterjesztéseket a képviselők rendelkezésére bocsátottam, azokat véleményezték és ennek alapján hoztam meg a döntéseket."

 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról

 

Törvény írja elő, hogy az önkormányzat évente tekintse át a gyermekjóléti központ, a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság, valamint az önkormányzati hivatal gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, melyet a fiatalkorú bűnelkövetésekkel kapcsolatosan a ceglédi rendőrség is kiegészít.

Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyet egy 1997-ben megszületett kormányrendelet ír elő. A beszámolóban ki kell térni az elmúlt év demográfiai viszonyaira, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokra. Tájékoztatni kell a testületet a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számáról, s az önkormányzatot ezzel kapcsolatban terhelő kiadás nagyságáról. Továbbá a beszámolónak tartalmaznia kell a gyermekétkeztetés megoldásának módjait, s a kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatokat.

 

A beszámoló tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosításáról, s ezen ellátások igénybevételével kapcsolatos tapasztalatokat. A gyámhatósági gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai is rögzítésre kerültek. Számot kell adni arról is, hogy az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt a civil szervezetek.

 

A Ceglédi Rendőrkapitányság beszámolójában az iskolaőri tevékenységről, baleseti megelőzési tevékenységről és a bűnmegelőzési programokról adott tájékoztatást. A gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők kapcsán arról olvashatunk, hogy a Ceglédi Rendőrkapitányság illetékességi területén 24 bűncselekményt követtek el fiatalkorú személyek az elmúlt évben.

 

Az említett 24 bűncselekményt 25 fő követte el, akik közül 22 fő fiatalkorú férfi és 3 lány elkövető volt. Gyermekkorú elkövető a vizsgált évben nem volt. Megállapítható volt, hogy a bűncselekmények nagyobb százaléka vagyon elleni bűncselekmény volt.

 

Gazdasági társaságok beszámolója a 2020. évről

 

A Számviteli törvény a közhasznú és nem közhasznú gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségét írja elő. Maga a beszámoló az adott évi tevékenységről tesz tanúbizonyságot és részletes pénzügyi kimutatást tartalmaz. A beszámolók része a felügyelő bizottságok ezzel kapcsolatos határozatai, illetve a független könyvvizsgáló jelentése. A tevékenységekkel kapcsolatban törvényességi probléma nem merült fel, ezt a könyvvizsgálói jelentések auditálása bizonyítja. Elmondható mindegyik gazdasági társaság esetében, hogy az eredeti terveket a pandémia felülírta, jelentős mértékű bevételkieséssel számoltak. Ott, ahol kellett, az önkormányzat pótlólagos forrást biztosított annak érdekében, hogy a működés biztosítva legyen.

 

Ügyvezetők premizálás

 

A gazdasági társaságok beszámolóihoz kapcsolódva arról döntött a testület nevében a polgármester, hogy a gazdasági társaságok ügyvezetői, a jelenlegi helyzetre való tekintettel premizálásban nem részesülnek.

 

Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. alapító okirat módosítás

 

Jogszabályi változások miatt a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. alapító okiratát kellett módosítani, ehhez kapcsolódik, hogy kint a fürdő mellett közvetlenül pályázati pénzből ún. Infopont került kiépítésre 15 millió forintból. Az Infopont mint új telephely került bejegyzésre a társaság alapító okiratában. Az Infopont lényegében a Tourinform iroda kihelyezett részlegének tekinthető. (LINK)

 

Költségvetés végrehajtás véleményezés

 

Elkészült és a Képviselő-testület tagjai véleményezték az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület - az év folyamán történt módosítással - a 2020. évi költségvetés módosított, összesített előirányzatát 12.095.336.953 forintban állapította meg, mely tartalmazza a finanszírozási műveletek előirányzatát is. A bevételi oldal közel 75%-kal teljesült, (ez az elvonásokkal van összefüggésben) a felhalmozási kiadások azonban nem érték el a 40%-ot, mert különböző beruházások nem indultak meg. Ezek részben a későn érkező támogatással vagy eredménytelen közbeszerzésekkel hozhatók összefüggésbe. A részletes - minden intézményre kiterjedő - beszámoló a város honlapján megtekinthető. Összességében elmondható, hogy az elmúlt év folyamán a működés folyamatosan biztosítva volt, lejárt kifizetetlen számlája az önkormányzatnak nem volt.

 

A független könyvvizsgáló véleménye szerint a költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2020. év költségvetésének teljesítéséről, valamint a város jövedelmi helyzetéről. A beszámoló a Magyarországon hatályos számvitelről szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó rendeleteknek mindenben megfelelt.

 

Maradvány elszámolása

 

A múlt évi költségvetés beszámolásával egyidejűleg került sor az elmúlt évi maradvány elszámolására. A kimutatás szerint az összes maradvány 1,7 milliárd forintot halad meg, azonban 13 millió forint kivételével ez kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ez alatt azt kell érteni, hogy vagy folyó beruházáshoz kapcsolódik, vagy áthúzódó számlák kifizetéséről van szó.

 

I. negyedévi pénzügyi beszámoló

 

Itt említjük meg a város I. negyedévi pénzügyi beszámolóját, mely szerint március 31-ével az önkormányzatnak 20.221.000,- Ft-tal tartoznak, tartozásállományunk pedig 38 millió forint. Ez utóbbi legnagyobb része a Várvag Kft. feladatellátási számláiból adódik. Elmondható, hogy a működés biztosított, likviditási problémánk nincsen. A beszámoló a városi honlapon közzétett anyagok között olvasható.

 

Kincstári ellenőrzés

 

Az elmúlt esztendőben az önkormányzatnál kincstári ellenőrzés folyt. Összességében elmondható, hogy jogszabályoknak megfelelően működik a hivatal, a kontrolling rendszeren kell néhol minimális módosítást végrehajtani.

 

Bursa Hungarica

 

Az idei esztendőben is csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az önkormányzat 2001-től folyamatosan - ill. 2002. kivételével - részt vállal ebben az ösztöndíj rendszerben. Idén 33 hallgató tanulmányait támogatja. Az összeg meghatározása központilag történik.

 

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

 

Hónapok óta folyamatban van Cegléd város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata. Az előzetes tájékoztatási szakasz lezárásra került, a módosítási igények elbírálása folyamatban van. Az államigazgatási egyeztetést lefolytatták, az önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól - a járványhelyzetre tekintettel - eltérően, a tájékoztatást, véleménynyilvánítást az egyeztetést elektronikusan folytatta le. Lakossági tájékoztató videó került feltöltésre, mely a szükséges szakmai ismertetést biztosította.

 

Járdaépítési és -felújítási pályázat

 

Az elmúlt hónapokban a járdaépítési és -felújítási pályázat kiírása a város gazdasági helyzetére tekintettel elhalasztásra került. Mostani döntés értelmében a járdaépítési program céljára bruttó 19.050.000,- Ft került jóváhagyásra.

 

Ingatlanok

 

A képviselők véleményezték az elidegenítésre javasolt területekkel kapcsolatos előterjesztést. Volt olyan, melynek eladását nem javasolták, tekintettel arra, hogy a későbbiek folyamán kedvezőbb kondíciókkal lehet meghirdetni az adott ingatlant.

 

Könyvvizsgálók szerződése

 

Végül de nem utolsósorban az önkormányzati gazdasági társaságok közül néhánynak lejárt a szerződése a könyvvizsgálójukkal. Mindegyik érintett cég több ajánlatot kért be, s ezek alapján döntöttek a képviselők, hogy melyik könyvvizsgáló bízzák meg ezzel a feladattal.

 

Folyó beruházások

 

Jászberényi úti felüljárón a kerékpárút építése folyamatban van, az ütemtervnek megfelelően halad.

 

A Piacnál harmadszor kellett közbeszerzést kiírni. Nyolc ajánlat érkezett be, hiánypótlást kellett kérni az ajánlattevőktől, aminek a határideje lejárt. Ezt követően már csak két érvényes pályázat maradt.

 

A Nefelejcs úti bölcsőde építése is indul idén. Május végére a kiviteli tervek elkészülnek és akkor látják majd a költségvetését is.

 

Az Ipari Park II. esetében a közbeszerzés előkészítése zajlik, rövidesen kiírásra kerül.

 

Nagykőrös-Cegléd kerékpárút kapcsán folyik a munka, a tereprendezés, ami számos fakivágással jár együtt. Ezzel kapcsolatban észrevételek voltak, illetve bizonyára lesznek, mert a ceglédi szakaszt is érinti. Múlt hét előtt a kivitelezővel, a Magyar Közúttal és a tervezőkkel helyszíni bejárást kezdeményeztem annak érdekében, hogy próbáljuk módosítani úgy a már évekkel ezelőtt elfogadott nyomvonalon, hogy minél kevesebb fa kerüljön kivágásra. Nagy mozgásterünk nincs. 10-20 cm-t tudnak módosítani, nagyobbhoz teljesen újra kell a terveket készíteni, ami önkormányzatunkat terhelné tízmilliós nagyságrendben, illetve tovább húzódna maga a beruházás, A nyomvonal kijelölésénél közművekre is figyelemmel kell lenni, úgyhogy ez is árnyalja a képet ebből a szempontból. De a beruházás folyamatban van és a kivitelező szerint tartani tudják a határidőt, azaz jövő év januárjában át kell hogy adják a kerékpárutat.

 

Csapadékvizes projekt folytatódik az ütemtervnek megfelelően.

 

A Szent Imre herceg úti beruházáshoz a közútkezelői hozzájárulás megérkezett, a közbeszerzési eljárás készítése folyamatban van. Nyár folyamán remélem itt is a megvalósítás fázisába fogunk lépni - hangzott el a tájékoztatón.

 

Vörösmarty téri bringapark elkészült, jövő héten átadó lesz.

 

Aszaló utcában az ivóvízhálózat bővítése folyamatban van.

 

József Attila utca korszerűsítésére benyújtott pályázat elbírálása június közepére várható.

 

Gulág Emlékhely esetén az együttműködési megállapodást jóváhagyták. A kivitelező a közbeszerzési eljárást megindította.

 

Országzászlót június 4-én avatják, várják az érdeklődőket.

 

Gál József Sportcsarnok építése az ütemtervnek megfelelően halad, az alapozás megtörtént, lassan látványosabb fázisába lép a beruházás.

 

A Mizsei-Déli út sarkára tervezett zebra a Magyar Közúthoz be van adva engedélyeztetésre.

 

Ceglédbercel-Cegléd kerékpárút tervezése folyamatban van tervezés szintjén.

 

Csemő-Cegléd kerékpárút esetében Csemő a középső szakasz megvalósítására 260 millió forintot nyert. Nemsokára el fogják kezdeni azt a részt.

 

Örkényi úti közigazgatási határon kívüli részének a felújítása: a pályázat végleges kiírása június közepe és vége között várható. A tervek készen állnak, ahogy kiírják, csatlakozni tudunk.

 

A szennyvíztelep kivitelezési szerződése aláírásra került. 8.2 milliárdos beruházásról van szó, várhatóan szeptemberben kezdődik a beruházás.

 

Folytatódik a Kossuth Ferenc utcának Posta felőli részének járdafelújítása. A drogéria előtti szakaszt fogják felújítani.

Értékelés: 5/4
Még nincsenek hozzászólások
Új hozzászólás:

Kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon a hozzászóláshoz!
KÖZÉRDEKŰ ADATOK E-Ügyintézés

Képtárak

Képtárak
CEGLÉD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 CEGLÉD MEGÚJUL

Házhoz menő szelektív
HULLADÉKGYŰJTÉS
SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

CEGLÉD VÁROS
2021. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA

Panoráma képek

  • PANORÁMAKÉPEK

Turistatérkép

Túristatérkép

Térségi Adattár

www.kossuthtoborzo.hu

www.kossuthtoborzo.hu

www.laskafesztival.hu

www.laskafesztival.hu

Pest Megyei Békéltető testület

Pest Megyei Békéltető testület

Projektek

www.cegledkozvilagitas.hu
Bölcsőde bővítés 2014
www.varkonyikompetencia.cegled.hu
www.csatorna.cegled.hu
A lap 0.196 másodperc alatt készült el. | Copyright 2021 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | ÍRJON NEKÜNK! | IMPRESSZUM | Akadálymentesítési nyilatkozat
A látogatók száma 2015.05.04-től: 16846878 | Ebben a hónapban: 184811 | Ma: 5682 | jelenleg: 1 | Statisztika