ENGLISH DEUTSCH
Ma 2019. március 22. péntek, Beáta napja van. - Holnap Emőke napja lesz.

ESEMÉNYNAPTÁR

Ke Sz Cs Sz Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mai mozi műsor

15:45 Huszárik Zoltán terem
Életem értelmei

Jegyfoglalás »

 
16:00 Patkós Irma terem
A királynő kutyája

Jegyfoglalás »

 
17:45 Patkós Irma terem
Mi

Jegyfoglalás »

 
17:45 Huszárik Zoltán terem
Bazi nagy francia lagzik 2.

Jegyfoglalás »

 
19:45 Huszárik Zoltán terem
Colette

Jegyfoglalás »

 
20:00 Patkós Irma terem
Elrabolt világ

Jegyfoglalás »

 
További előadások »

www.cegledkartya.hu

www.cegledkartya.hu

www.cegledfurdo.hu

www.cegleditermal.hu

www.varvag.hu

www.varvag.hu

www.cvf.hu

www.cvf.hu

www.ctv.hu

www.ctv.hu

cegledisportcentrum.hu

www.cegledisportcentrum.hu

www.okoviz.hu

www.okoviz.hu

Szennyvízszállítás

www.comboscsatornatisztitas.hu

2700 Cegléd, Ölyv u. 4.

Tel: 06 53/707-050

Mobil: 06 30/6353-018

Email:

combos@t-online.hu

combosbt01@flah-net.hu

Web:

comboscsatornatisztitas.hu

Hír, program, komment

HIRDETMÉNY A 2018/2019-ES NEVELÉSI ÉV ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

2018.03.29. 10:40 Rovat: Közlemények - Felhívások
HIRDETMÉNY A 2018/2019-ES NEVELÉSI ÉV ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Hirdetmény

 

a 2018/2019-es nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

 

Tisztelt Szülők!

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) és (1a) bekezdésében, valamint Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 74/2017. (III. 22.) számú határozatában foglaltakra figyelemmel Cegléd valamennyi önkormányzati fenntartású óvodájában a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan történő beiratkozásról az alábbi közleményt teszi közzé:

 

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évre az óvodai beiratkozást valamennyi önkormányzati fenntartású óvodájában

 

2018. május 2. (szerda) 8-18 óra között

2018. május 3. (csütörtök) 8-18 óra között tartja.

 

E napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

Mellékletek:

1_Jelentkezési lap

2_Kérelem felmentésre

3_Munkáltatói igazolás

4_Bejelentés

5_Felvételi körzet utcajegyzéke

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a harmadik életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (Kérelem felmentésre - nyomtatvány - beszerezhető az óvodákban vagy letölthető a www. cegled.hu oldalról.)

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A nevelési év első napja 2018. szeptember 1., utolsó napja 2019. augusztus 31.

 

Cegléd Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

 

A nem önkormányzati fenntartású (egyházi fenntartású) óvodákba történő beiratkozás a fenntartójuk által meghatározott időben és módon történik.

 

Az óvodába jelentkezéshez a szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése szükséges. A beíratásra kérjük, vigye magával gyermekét!

 

Beiratkozni a gyermek lakóhelyéhez, vagy a szülő munkahelyéhez legközelebbi óvodában lehet a "JELENTKEZÉSI LAP" kitöltésével, amely beszerezhető az óvodákban, vagy letölthető a www. cegled.hu oldalról.

 

Az óvodai beiratkozás helye:

 

Az óvodákban az alábbi címen fogadják a gyermekek jelentkezését, valamint a 2018/2019. nevelési évtől - hétfőtől péntekig - a napi nyitva tartás ideje a következő:

 

Intézmény neve

Címe:

Napi nyitva tartás

Lövész Utcai Óvoda

2700 Cegléd, Lövész u. 2.

600 - 1700

Szép Utcai Tagóvoda

2700 Cegléd, Szép utca 34-36.

600 - 1700

Fűtőház Utcai Tagóvoda

2700 Cegléd, Fűtőház utca 6.

630 - 1700

Malom Téri Tagóvoda

2700 Cegléd, Malom tér 1.

600 - 1700

Pesti Úti Óvoda

2700 Cegléd, Pesti út 10.

600 - 1700

Köztársaság Utcai Tagóvoda

2700 Cegléd, Köztársaság u. 18.

600 - 1800

Széchenyi Úti Óvoda

2700 Cegléd, Széchenyi út 14.

600 - 1700

Budai Úti Tagóvoda

2700 Cegléd, Külső-Budai út 10.

530 - 1700

Deák Utcai Tagóvoda

2700 Cegléd, Deák u. 2.

600 - 1700

Ugyeri Tagóvoda

2700 Cegléd, Ugyer Külterület 066/2

630 - 1630

 

Kérjük, hogy a beiratkozáskor vigye magával a www. cegled.hu oldalról letölthető, vagy az óvodákban beszerezhető, kitöltött "JELENTKEZÉSI LAP"-ot.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított érvényes személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya);
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya) és TAJ kártyát;
 • a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményt;
 • a térítésmentes étkezésre jogosító dokumentumokat: ha a gyermek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság.
 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén, az ezt igazoló dokumentumokat: (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat);
 • amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri(k) az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolást, (beszerezhető az óvodákban vagy letölthető a cegled.hu oldalról);
 • amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és/vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő iratokat (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya, szülő tartózkodási engedélye, munkavállalási engedélye).

 

Az óvodák felvételi körzet utcajegyzéke:

Az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzet utcajegyzéke megtekinthető az óvodákban, vagy letölthető a www.cegled.hu oldalról.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai felvétele:

 

Intézmény neve:

Címe:

 

2700 Cegléd

Alapító okirat szerinti jogosultság:

Lövész Utcai Óvoda

Lövész u. 2.

Mozgásszervi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

Szép Utcai Tagóvoda

Szép utca 34-36.

Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

Fűtőház Utcai Tagóvoda

Fűtőház utca 6.

Malom Téri Tagóvoda

Malom tér 1.

 

 

 

Pesti Úti Óvoda

Pesti út 10.

Mozgásszervi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

Köztársaság Utcai Tagóvoda

Köztársaság u. 18.

Beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

 

 

 

Széchenyi Úti Óvoda

Széchenyi út 14.

Mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos (ép értelmű önállóan közlekedő, gyengénlátó, nagyothalló), vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

Budai Úti Tagóvoda

Külső Budai út 10.

Érzékszervi fogyatékos (ép értelmű önállóan közlekedő, gyengénlátó, nagyothalló), vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermeket látja el.

Deák Utcai Tagóvoda

Deák u. 1.

Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) gyermeket látja el.

Ugyeri Tagóvoda

Ugyer Külterület 066/2

 

Felhívjuk minden szülő vagy törvényes képviselő figyelmét a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében

"72. § (1)A szülő kötelessége, hogy …

 1. b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, …

 

A törvény alább kivonatolt rendelkezéseiben meghatározza az óvoda feladatát, az óvodai jogviszony létesítésének szabályait:

"8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, ... az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(4) A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető."

"49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. …

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) … Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda)."

 

Figyelem!

 

A szülő vagy törvényes képviselő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban.

 

Az óvoda vezetője

 1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
 2. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb: 2018. június 4.

 

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve (Dr. Diósgyőri Gitta 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban írásban benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával - elbírálás céljából - a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2018. május 18-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalta alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2018. május 2-áig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

 

Cegléd, 2018. március 30.

Takáts László sk.

polgármester

 

Mellékletek:

1_Jelentkezési lap

2_Kérelem felmentésre

3_Munkáltatói igazolás

4_Bejelentés

5_Felvételi körzet utcajegyzéke

Értékelés: 2.33/6
Még nincsenek hozzászólások
Új hozzászólás:

Kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon a hozzászóláshoz!
KÖZÉRDEKŰ ADATOK CEGLÉD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 CEGLÉD MEGÚJUL E-Ügyintézés

Házhoz menő szelektív
HULLADÉKGYŰJTÉS
SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

CEGLÉD VÁROS
2019. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA

Képtárak

Képtárak

Panoráma képek

 • PANORÁMAKÉPEK

Turistatérkép

Túristatérkép

Térségi Adattár

www.kossuthtoborzo.hu

www.kossuthtoborzo.hu

www.laskafesztival.hu

www.laskafesztival.hu

Pest Megyei Békéltető testület

Pest Megyei Békéltető testület

Projektek

www.cegledkozvilagitas.hu
Bölcsőde bővítés 2014
www.varkonyikompetencia.cegled.hu
www.csatorna.cegled.hu
A lap 0.075 másodperc alatt készült el. | Copyright 2019 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | ÍRJON NEKÜNK! | IMPRESSZUM
A látogatók száma 2015.05.04-től: 9767745 | Ebben a hónapban: 193476 | Ma: 3624 | jelenleg: 3 | Statisztika