Cegléd Város Hivatalos Honlapja

betűméret:
Alapértelmezett színséma

KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK

Tájékoztató Covid-19 mobil mintavételi lehetőségről »

2021.04.08. 11:12 Lejár 2021.04.22. 23:59 [10830]
(A kép illusztráció!/MTi/Mónus Márton)

Cegléd Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

az Országos Mentőszolgálat

a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével közösen

 

 2021. április 10-én szombaton

9:00-17:00 óra között

a Toldy Ferenc Kórház területén, mintavételi szűrőbuszon COVID teszteléseket végez.


Lakossági tájékoztató korlátozó intézkedések lépcsőzetes feloldásának első üteméről »

2021.04.07. 15:37 Lejár 2021.04.21. 23:59 [10825]
(A kép illusztráció!/Forrás: topszotar.hu)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. április 7. napján hatályba léptek a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) kormányrendeletnek a kettőmillió-ötszázezredeik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásához kapcsolódó rendelkezései.


FELHÍVÁS CEGLÉD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZÁRÓL »

2021.04.07. 15:09 Lejár 2021.05.03. 23:59 [10823]

Ezúton tájékoztatom Cegléd Város lakosságát, Városunkban székhellyel-, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Városunkban működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket-, és - az Országgyűlés által elismert- egyházakat (továbbiban: Partnerek), hogy Cegléd Város Önkormányzata megindítja Cegléd Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének teljes felülvizsgálatát.


Közútkezelői tájékoztatás »

2021.04.07. 14:28 Lejár 2021.04.21. 23:59 [10822]
(A kép illusztráció!/Forrás: promenad.hu)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a BÁCSVÍZ Zrt. vízvezeték építési munkálatokat végez

Cegléd, Aszaló utcában

2021.04.12. hétfőtől, előreláthatólag 2021.06.30. szerdáig.

 

A munkálatok ideje alatt az Aszaló utca aktuális munkálatokkal érintett szakasza időszakosan és ideiglenesen teljes szélességben lezárásra kerül.


Tájékoztató a Központi Statisztikai Hivatal 2021. évre tervezett lakossági adatgyűjtéseiről »

2021.04.06. 12:25 Lejár 2021.04.20. 23:59 [10819]
(A kép illusztráció!/Forrás: ksh.hu)

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Cegléd településen 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.


HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEiRATKOZÁSRÓL 2021/2022 NEVELÉSI ÉVRE

2021.03.30. 14:40 Lejár 2021.05.05. 23:59 [10797]

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy

 

az önkormányzat által fenntartott óvodákba

a 2021/2022. nevelési évre történő

beiratkozás időpontja:

2021. május 4. és 5. napja

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt venni.

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre és az EMMI 19/2021. határozatára tekintettel, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben. A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat.

Az óvodai jelentkezéshez a "Jelentkezési lap a 2021/2022. nevelési évre Cegléd Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba" című nyomtatványt kell kitölteni. A kitöltött jelentkezési lapot az óvoda részére 2021. május 5-éig e-mailben, csatolt dokumentumként küldje meg! Akinek a jelentkezés elektronikus úton történő megküldésére nincs lehetősége postai úton, papír alapon, lezárt borítékban az óvodai intézményegység postaládájába helyezze el!

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2021. június 4-éig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Az óvodai jelentkezésre vonatkozó részletes információk, a Jelentkezési lap és egyéb nyomtatványok, valamint az önkormányzat által fenntartott óvodák körzetjegyzéke letölthető a www.cegled.hu honlapról.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről szintén a www.cegled.hu oldalon tájékozódhatnak a szülők.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2021. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, az illetékes járási kormányhivatal járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Az óvodai beiratkozás részletes tájékoztatója megtalálható a www.cegled.hu honlapon,

valamint a székhely óvoda weboldalán.

 

Részletes hirdetmény az óvodai beiratkozásról 2021/2022 nevelési évre

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

 1. Jelentkezési lap 2021
 2. Munkáltatói igazolás 2021
 3. Felvételi körzet utcajegyzéke 2021
 4. Eljárást megindító kérelem 2021
 5. Kérelem felmentésre 2021 (CJ Hivatal nyomtatványa)
Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

Tájékoztató a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról

2021.03.29. 09:43 Lejár 2021.04.12. 23:59 [10787]

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya kihirdette a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) kormányrendeletet.

 

A jogszabály rögzíti, hogy akkor nyílik lehetőség a jelenleg hatályban lévő védelmi intézkedések enyhítésére, ha 2,5 millió ember legalább az első oltást már megkapta. Ennek megtörténte után a következő változtatások lépnek életbe:

 

 • a kijárási tilalom kezdete este 10 órára módosul, a vége változatlanul reggel 5 óra,
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek,
 • a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani,
 • az üzletek este fél 10 és reggel 5 óra között kötelesek zárva tartani,
 • az üzletekben biztosítani kell, hogy átlagosan 10 négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhasson bent,
 • a 10 négyzetméteres szabály alkalmazása során a 14. életévét be nem töltött kiskorú, a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és a fogyatékossággal élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni,
 • az üzlet köteles gondoskodni arról, hogy a bejutásra várakozók - a közös háztartásban élők kivételével - egymástól 1,5 méteres távolságot tartsanak, a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen, az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.

 

Összefoglalva tehát a 2,5 millió beoltott ember elérésétől, várhatóan a húsvéti ünnepeket követően, minden bolt kinyithat, de be kell tartani a "10 négyzetméterenkét 1 vásárló szabályt"!

 

 

Cegléd Város Önkormányzata

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

Tájékoztató szigorító intézkedések hatályának meghosszabbításáról »

2021.03.27. 19:55 Lejár 2021.04.10. 23:59 [10786]
(A kép illusztráció!)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya - 143/2021. (III. 27.) rendeletével - ismételten meghosszabbította a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) kormányrendelet, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet hatályát.


FELHÍVÁS Díszpolgári cím adományozására

2021.03.26. 09:57 Lejár 2021.05.30. 23:59 [10781]

"Díszpolgári cím" adományozható Cegléd város legnagyobb elismeréseként annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, - rögzíti Cegléd Város Önkormányzatának 3/1993. (I. 29.) sz. rendelete - aki:

 

"(1) Kiemelkedőt alkotott, vagy tevékenységet végzett a hazának, és ennek során Cegléd várossal állt, vagy került kapcsolatba, vagy akit a Képviselő-testület arra alkalmasnak tart.

(2) Cegléd város fejlesztéséért kimagaslóan tevékenykedett, a várossal kapcsolatban, továbbá a város lakossága érdekében más módon maradandót alkotott. "

 

Az adományozásra javaslatot a város polgármestere, a képviselő-testület tagjai és bizottságai tehetnek.

 

A javaslatot írásban, a mellékelt űrlap felhasználásával, legkésőbb 2021. május 30-áig kell a polgármesternek címezve kézbesíteni a

 • polgarmester@cegledph.hu vagy
 • 2701 Cegléd, Pf.: 85., vagy
 • Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Kossuth tér 1.) Kossuth F. utca bejárati ajtónál elhelyezett (kék színű) gyűjtőládába. 

Kérjük elektronikus formában is megküldeni a gergelyne@cegledph.hu e-mail címre.

 

Cegléd, 2021. március 24.

 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT DÍSZPOLGÁRI CÍM-re űrlap

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

Felhívás Cegléd Város Pedagógiai Díj adományozására

2021.03.26. 09:48 Lejár 2021.05.01. 23:59 [10780]

Cegléd Város Önkormányzatának "A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről" szóló 38/2003. (XII. 31.) Ök. rendelete alapján:

 

"Cegléd Város Pedagógiai Díja" adományozható a Cegléden lévő nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.

 

A díj odaítélésére - egy jelöltre - bármely ceglédi polgár, illetve közösség javaslatot tehet, megfelelő írásbeli indokolással.

 

A képviselő-testület és szervei - a szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben megállapított önkormányzati szerv - a javaslatokat véleményezi és a Képviselő-testület elé terjeszti.

 

A Díjat minden évben a pedagógusnapon, Cegléd város Polgármestere, vagy megbízottja adja át.

 

A javaslatot írásban, a mellékelt űrlap felhasználásával, legkésőbb 2021. május 1-jéig kell a polgármesternek címezve kézbesíteni a

 • polgarmester@cegledph.hu vagy
 • 2701 Cegléd, Pf.: 85., vagy
 • Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Kossuth tér 1.) Kossuth F. utca bejárati ajtónál elhelyezett (kék színű) gyűjtőládába. 

Kérjük elektronikus formában is megküldeni a gergelyne@cegledph.hu e-mail címre.

 

Cegléd, 2021. március 24.

 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT CEGLÉD VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ -ra űrlap

Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok

next page