ENGLISH DEUTSCH
Ma 2020. május 31. vasárnap, Angéla napja van. - Holnap Tünde napja lesz.

ESEMÉNYNAPTÁR

Ke Sz Cs Sz Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

www.cegledkartya.hu

www.cegledkartya.hu

www.cegledfurdo.hu

www.cegleditermal.hu

www.varvag.hu

www.varvag.hu

www.cvf.hu

www.cvf.hu

www.ctv.hu

www.ctv.hu

cegledisportcentrum.hu

www.cegledisportcentrum.hu

www.okoviz.hu

www.okoviz.hu

www.cegledikultura.hu

cegledikultura.hu

Szennyvízszállítás

www.comboscsatornatisztitas.hu

2700 Cegléd, Ölyv u. 4.

Tel: 06 53/707-050

Mobil: 06 30/6353-018

Email:

combos@t-online.hu

combosbt01@flah-net.hu

Web:

comboscsatornatisztitas.hu

Közösségi Sportváros Vagyunk

Hír, program, komment

Közlemény 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.04.30. 11:45 Rovat: Közlemények - Felhívások

Cegléd Város Önkormányzata

19/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló

29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 9/A. § (14) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

…(14) A támogatás megállapításához..

"a) a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat"

… szükséges

 

2. § (1) Az Ör. 9/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

    "(1) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadáshoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adatokat."

(2) Az Ör. 9/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

    "(2) A jegyző a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére - a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap ötödik napjáig - elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról."

(3) Az Ör. 9/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

    "(5) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, vagy a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.

 

3. § Az Ör. 10. § (2) bekezdése a következő, f) ponttal egészül ki.

  …(2) E rendeletben foglaltak szerint rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a szociálisan rászorult:…

   "f) keresőtevékenysége kilencven napon belül a kérelmezőnek fel nem róható okból megszűnt, és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti támogatásra nem jogosult.

 

4. § (1) Az Ör. 10. § (5) bekezdés c) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

 "c) A támogatás kifizetése közvetlenül az intézményi étkeztetés számlájára történik."

(2) Az Ör. 10. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 "c) A támogatás kifizetése közvetlenül az intézményi étkeztetés számlájára történik."

 

5. § Az Ör. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendkívüli települési támogatás összege

a) eseti jelleggel alkalmanként, vagy meghatározott időszakra - a b) pont kivételével - egy hónapban legfeljebb tízezer forint,

b) a 10. § (2) bekezdés f) pontja és a 10. § (3) bekezdés e) pontja szerinti esetben a támogatás összege eseti jelleggel legfeljebb harmincezer forint."

 

6. § Az Ör. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a következő szervezetek képviselői:

a) Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője,

b) Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője,

c) Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálatának vezetője,

d) Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gondozási Központ vezetője,

e) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság igazgatója,

f) "MOHA" Mozgáskorlátozottak Otthon Háza Alapítvány vezetője

g) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Tanyagondnoki Szolgálat vezetője,

h) Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló- Gondozó Otthon intézményvezetője,

i) GERONTO-MED Szociális, Egészségügyi és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,

j) Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Gondoskodás Hajléktalanokat Ellátó Intézmény vezetője,

k) Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Ceglédi és Nagykőrösi Körzet területi vezetője,

l) SZIMBA Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítvány elnöke,

m) Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete elnöke,

n) Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, illetve megbízottja,

o) Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője, valamint

p) Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata."

 

7. § (1) Ez a rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján hat napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.

 

Dr. Diósgyőri Gitta s.k.   Dr. Csáky András s.k.
címzetes főjegyző   polgármester
Értékelés: 0/0
Még nincsenek hozzászólások
Új hozzászólás:

Kérjük jelentkezzen be, vagy regisztráljon a hozzászóláshoz!
KÖZÉRDEKŰ ADATOK E-Ügyintézés

Képtárak

Képtárak
CEGLÉD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 CEGLÉD MEGÚJUL

Házhoz menő szelektív
HULLADÉKGYŰJTÉS
SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS

CEGLÉD VÁROS
2020. ÉVI
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMJA

Panoráma képek

  • PANORÁMAKÉPEK

Turistatérkép

Túristatérkép

Térségi Adattár

www.kossuthtoborzo.hu

www.kossuthtoborzo.hu

www.laskafesztival.hu

www.laskafesztival.hu

Pest Megyei Békéltető testület

Pest Megyei Békéltető testület

Projektek

www.cegledkozvilagitas.hu
Bölcsőde bővítés 2014
www.varkonyikompetencia.cegled.hu
www.csatorna.cegled.hu
A lap 0.202 másodperc alatt készült el. | Copyright 2020 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | ÍRJON NEKÜNK! | IMPRESSZUM
A látogatók száma 2015.05.04-től: 13495080 | Ebben a hónapban: 214642 | Ma: 3461 | jelenleg: 3 | Statisztika