Ezek az oldalak még folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!

Ceglédi Hírmondó
Megjelenik a képviselő-testületi ülést követő második hét hétfői napján 16000 példányban. Lapzárta: a megjelenést megelőző hétfő 16 óra.

Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Felelős kiadó: Takáts László polgármester
Főszerkesztő: Dr. Diósgyőri Gitta jegyző
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85.

HU ISSN 0864-7798


Megtekintés az újság eredeti formájában (PDF formátum)  • Ceglédi Hírmondó


A lap 0.05 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor